Şafiî mezhebinde zinet eşyası olan altının zekatı var mıdır?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Hocam Hanefî de zinet olan altının zekatı vardır. Peki Şafii mezhebinde zinet olan altının zekatı var mıdır?

Cevap ( 1 )

 1. 2022-03-01T19:40:07+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek
  Bu cevap düzenlenmiştir.

  Şafiî mezhebine göre Sahibinin, kendi mülkiyetinde olduğunu bildi­ği mubah zînetlerin üzerinden bir sene geçse de zekât vâcip olmaz. Ama sahibince, kendi mülkiyetinde olduğu bilinmezse, meselâ nisâb miktarın­daki zînetlere vâris olan bir kişinin elindeki bu eşyaların üzerinden kendi­sine intikâlinden habersiz olarak bir sene geçerse, bu zînet eşyaları zekâta tâbi olur. Erkeğin altın çakması gibi haram zînetler zekâta tabidirler. Ka­dınların fazla miktardaki zînetleri de böyledir. Meselâ kadının halhali iki-yüz miskal ağırlığında olursa (yaklaşık 800 gr) zekâtının verilmesi vâcip olur. Aynı şekilde altın ve gümüş kaplar da zekâta tâbi olurlar. Kadının sikkeli altın ve gümüşten yapılmış olan gerdanlığı, kendi cinsinden kulpu bulunmazsa ze­kâta tâbi olmaz. Kendi cinsinden kulpu olursa zekâta tâbi olur. Zînetle­rin zekâtlarında muteber olan değerleri değil, ağırlıklarıdır. Zînet eşyası, onarımına niyet edilir ve onarımı da kuyumcuya gerek olmaksızın mümkün olursa, zekâta tâbi olmaz. Aksi takdirde zekât kapsamına girer…

  Kaynak: Abdurrahman Ceziri, Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı- 2, Çağrı Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, 1993: 859-861.

  Selam ve sevgilerimizle!

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.