Şafii Mezhebinde Baba Fakir oğluna zekât verebilir mi?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Usul ve furu birbirlerine zekat verebilirler mi? Özellikle oğul fakirse babasıda zenginse bu zengin baba fakir oğluna fakirlik veya miskinlik sınfı altında zekatını verebilir mi?

Cevap ( 1 )

 1. 2022-04-23T01:17:40+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek
  Bu cevap düzenlenmiştir.

  Bu mesele önemli ve çok sorulan bir meseledir. Bu meseleyi iyi kavrayıp anlamak için fıkıh konularından iki konuya bakmak lazım. Bu konular, Zekat konularından sadaka konusu ve nikah babında bahsi geçen nafaka konusu. Zekat konusunda bütün fıkıh kitaplarında geçiyor ki kendisine nafakası vacip olan kişiye fakir ve miskin sınıf altında zekatını veremez derler.

  Nafaka babında ise :Erkek yada kız çocuk olsun fark etmez. Eğer fakir ve beraberinde çocuk, deli veya çalışamayacak derecesinde sakat iseler nafakaları babaları üzerinde vaciptir. Demek ki babaları zekatını bunlara veremez çünkü nafakaları babaların üzerinde vaciptir. Eğer bu çocukların onlara mahsus malları varsa zaten o zaman zengin oldukları için nafakaları kendileri üzerinedir. Hiç kimsede bunlara zekat veremez. Fakat çocuk, erkek olsun kız olsun fakirdir. Buna rağmen deli, sakat ve çocuk değildir. Yani baliğdir ve sağlamdır. Çalışabilecek durumdadır. Onlara layık, uygun bir iş var ve buna rağmen çalışmıyorlar ise, şafi mezhebinde bir görüşe göre yine nafakaları babaları üzerinde vaciptir. Fakat kuvvetli görüşe göre nafakaları vacip değildir. Babaları oğluna yada kızına diyebilir ki ben sizi beslemeye, nafaka vermeye mecbur değilim. Size uygun iş var gidin çalışın nafakanızı temin edin. İşte bu kuvvetli görüşe binaen bazı şafi alimler nafakaları vacip olmadığı için fakir oğluna yada kızına zekatını verebilir diyorlar. Suleyman elkurdinin fetava kitabında buna açık bir şekilde fetva veriyor. Buğyetul musterşidinin ibaresinden de anlaşılıyor ki :Baba, fakir ve evli olan oğluna zekat verebilir.
  Ali şebramelsi ise nihayetul muhtaç kitabının muhaşşisi hibbe babında, babanın oğluna verdiği hibbeyi geri alabilir konusunda zekatı veya nezri oğluna vermişse geri alamaz ibaresinin üzerinde şu beyanda bulunuyor. Diyor ki :Nasıl olurda oğul babasından zekat veya nezir alabilir. Çünkü oğul fakirse zaten o zaman nafakası babasının üzerinde vaciptir. Eğer zenginse zaten o zaman zekat alamaz. Böyle bir şey denilmesin çünkü oğlunun eşi varsa eşinin nafakası babasının üzerinde vacip değildir. Zekatı eşine harcasın diye oğlu babasından zekat alabilir diyor. Muhaşşi şirvanide buna ilaveten ikinci bir alternatifle de, baba oğluna zekat verebilir diyor. Şu şekilde baba fakirdir mesela ve bir meblağ zekat malında vacip oldu o zaman bu fakir baba, bir meblağ zekatını fakir oğluna verebilir. Neticede baba fakir olduğu için oğlunun nafakası babasının üzerinde vacip değildir diyor. Aslında Ali şebramelsinin zikrettiği fetva :Baba zekatını oğluna verip, gelininin ihtiyaçlarını karşılasın diye . Bu fetva şafi ulemalarından ibni Rif’ayle (إبن رفعة) meşhurdur. İbni Hacer elheytemi şerhul ubabda bunu ibni Rif’adan nakl ediyor. Hatip eşşerbini muğniyul muhtaç kitabında nafakat babında diyor ki :Eğer oğlu yada kızı çalışıyor ve buna rağmen maaşı ona yetmiyorsa geri kalan ihtiyacını babasından almaya hakkı vardır. Yani babasının durumu iyise geri kalan ihtiyacını karşılaması lazım. Yine imam Ramli ve ibni Hacer elheytemi nafaka babında diyor ki :Çocukları çalışa biliyorsa ve helal, uygun iş varsa babaları onlara nafaka vermeyip onları çalışmaya zorlaya bilir. Fakat helal uygun bir iş yoksa onları uygun olmayan işlerde çalıştırmaya hakkı yoktur diyor. Bundan da anlaşılan uygun bir iş bulup çalışana kadar nafakaları babarına aittir. Bu süre zarfında zekatını onlara veremez.
  Zaten uygun iş olupta, çalışabilipte fakat keyfi bir şekilde çalışmayan şahsa şafi mezhebinde ne babası nede başka birisi zekatını ona veremez…

  Selam ve sevgilerimizle!

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.