Şafii mezhebine göre abdesti bozan şeyler nelerdir?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Şafii mezhebine göre abdesti bozan şeyler nelerdir?

Yanıtlar ( 2 )

 1. 2021-06-11T20:30:04+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek
  Bu cevap düzenlenmiştir.

  Şafiilere göre Abdest bozan şeyler dörttür:

  1- kişinin kendi menisi dışında her iki yoldan çıkan şeyler(sidik, ğaid (büyük abdest) yel, mezi, vedi) . meni’nin bozmama sebebi çünki meni guslü gerektirir.

  2- Delilik, baygınlık veya uyku gibi bir sebeple aklın gitmesi.

  3- Ölü dahi olsa kasten veya sehven erkek ile kadının tenlerinin birbirine değmesi. Dokunanın da dokunulanın da abdesti bozulur.

  4- İnsan avret yerine (ön  ve dübür halkasına) el ayası (el içi avucu) ile dokunmasıda abdesti bozar.

  Not: Vedi: Küçük abdestten sonra çıkan, kalınca beyaz bir sudur. Mezi ise, cima dışında şehevi haz neticesinde çıkan ince beyaz bir sudur.

  En iyi cevap
 2. Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek

  Değerli kardeşim; Abdesti bozan şeyler altıdır:

  1- Ön ve arka menfezlerden herhangi birşeyin çıkması.

  2- Mak’adin iyice yerleşmemesi halinde uyumak.

  3- Hastalık veya sarhoşluk nedeniyle aklını kaybetmek.

  4- Hailsiz olarak mahrem sayılmayan bir erkekle bir kadının şehvetli olsun veya olmasın birbirinin tenine dokunmaları, her iki tarafın abdestini bozar.

  5- İnsanın tenasül uzvuna elin iç kısmıyla dokunmak.

  6- Cedid görüşe göre dübür halkasına elin iç kısmıyla dokunmak. [1]

   

  -Ön ve arkadan çıkan herhangi bir şey dışkı, sidik, kan ve yel gibi şeyler abdesti bozar. Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de “…. yahut biriniz tuvaletten gelmişse…” (Maide: 5/6)

   

  -Bağdaşsız uykuya dalmak da abdesti bozar. Bu konuda Peygamberimiz (s.a.v.):

  “Uykuya dalan kimse abdest alsın.” [2] buyurmuştur. Ama bağdaş kurup uykuya dalan kimsenin abdesti bozulmaz.

  Nitekim Enes (r.a.) şöyle demiştir: “Peygamberimiz (s.a.v.) birisiyle yavaş yavaş konuşurken, namaz için kamet edildi. Fakat ashabı (oturdukları halde) uyuyuncaya kadar ona gizli gizli konuşmasından ayrılmadı. Sonra geldi ve onlara namaz kıldırdı.” [3]

   

  -Hastalık veya sarhoşlukla aklını kaybetmek abdesti bozar. Zira böyle bir durum uyku gibidir. Aklın gitmesi ile insan kendine hakim değildir. İnsandan herhangi bir şeyin çıkması muhtemeldir.

   

  -Birbirine mahrem sayılmayan (dinimizce birbirlerine nikahi düşen) erkek ile kadının çıplak tenlerinin birbirine temas etmeleri abdesti bozar.

  Buna delil şu ayet-ı kerimedir:

  “… yahut kadınlara dokunmuşsan…” (Nisa: 4/43)

  Kıl, diş ve tırnaklardan abdest bozulmaz.

  Şehevi duygulardan anlamayan yedi yaşın altındaki çocuklardan abdest bozulmaz. [4]

  – Tenasül uzvuna ve İmam Şafii’nin cedid (yeni) görüşlerine göre dübür halkasına elin iç kısmıyla dokunmak da abdesti bozar.

  Ümmü Habibe’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte peygamberimiz:

  “Her kim tenasül uzvuna veya fercine dokunsa abdest alsın.” [5] buyurur.

  Hadisteki ferc kelimesi hem erkeğin hem de kadının cinsel organıdır. Yukarıda ifade edildiği gibi İmam Şafii’nin yeni içtihatlarına göre elin iç kısmıyla insanın dübür halkasına dokunmak da abdesti bozar.

  Tenasül ve dübür uzuvlarına elin iç kısmıyla dokunmak herhangi bir yaş sınırı olmaksızın abdesti bozar. Şu halde, bir anne bebeğinin altını temizlerken çıplak elinin içi bebeğinin ön veya arkasına değerse abdesti bozulur.

  Yine bu konuda dokunan ile dokunulandan sadece dokunanın abdesti bozulur, dokunulanın abdesti bozulmaz.

  Peygamberimiz (sav.) şöyle buyurur: “Her kim tenasül uzvuna dokunursa, abdest alsın”

   

  Hadis-i şerifle geçen tenasül uzvu, kadın ve erkeğin ön ve arkasıdır. [6]

  [1] Basur hastalığı olanın mak’adlarının dışarı çıkmasıyla ellerinin iç kısmı değerse yine abdesti bozulur.

   

   

  [2] Ebu Davud, 203.

  [3] Müslim,376.

  [4] Muğnil Muhtac, 1/35.

  [5] İbni Mace,48l.

  [6] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 99-100.

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.