Nafile Namazları Kazaların Yerine Geçer mi?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Şafii mezhebindenim benim ilk yıllarımdan olan kaza namazlarımı efendimizin (s.a.s) hadisi şerifte buyurduğu gibi “Kulun ilk hesaba çekileceği amel namazdır. En sonunda eksikleri nafile namazları ile tamamlanır” mealindeki hadisi şerife göre kaza kılmadan sünnetleri kılsam niyetimde de bu hadis olsa kaza borçlarımın yerine geçer mi?

Yeni Üye

Cevap ( 1 )

 1. 2021-11-02T06:59:38+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek
  Bu cevap düzenlenmiştir.

  Hayır olmaz. Kılamadığımız farz namazlarının kaza edilmesi farzdır. Bu nedenle daha önce ne kadar namaz kılamadıysak, bu namazların tamamını bu dünyada kılmamız gerekir. Yoksa ahirette mesul oluruz. Şafii mezhebinde kaza namazlarımız olduğu müddetçe nafile kılmamız hatta boş durmamız bile caiz değildir.

  Soruda söz konusu edilen hadis-i şerif, kısmen değişik senet ve lafızlarla, Buhari ve Müslim dışında bütün Kütüb-i Sitte’ de, ayrıca Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i, Dârimî’nin Sünen’i ve Hâkim’in Müstedrek’inde rivâyet edilmektedir ki anlamı şöyledir:

  “Kıyamet günü, Müslüman kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazdır. Eğer bunu tam kılmışsa, mesele yok. Aksi takdirde meleklere, ‘Bakınız onun nafile namazları var mı?’ denilir. Eğer nafilesi varsa, farz namazları nafilelerinden ikmal edilir. Sonra diğer farz ameller için de bunun gibi yapılır.” (Buhari)

  Görüldüğü üzere hadis-i şerifte, farz namazlardaki eksikliklerin, nafilelerden ikmal edileceği beyan olunmaktadır. Hadis şarihleri, ikmal keyfiyetinin hadis-i şerifin zahiri manasına da uygun olarak, “kılınmamış farz namazların nafilelerle tamamlanacağı”şeklinde olmasını da “edâ edilmiş olan farz namazlardaki âdâb, sünnet, huşu, dua ve zikirlerle ilgili noksanlarının ikmâli” şeklinde olmasını da ihtimal olarak zikrediyorlar.

  Ebû Bekr İbnü’l-Arabî, “Arîzatü’l-ahvezî” adlı Tirmizi şerhinde, “Bana göre, edâ edilmeyen farzların nafilelerle tamamlanması ihtimali, daha açıktır; çünkü hadisin devamında diğer farz ameller için de, bunun gibi yapılır, ifadesi bunu göstermektedir…” demektedir.(Kahire (Matbaatü’1-Mısrıyye), 1350/1951) Bu rivayete dayanarak namazların kazasını kılmamak veya namazı terk etmek yanlış bir tutum olur. Nitekim Allah Teala insanın niyetlerini bilir ve ona göre muamele eder…

  Selâm ve sevgilerimizle

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.