Boşanma ayrılık, üçten dokuza boşadım

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Değerli Hocam

Bir insan eşine şakadan veya gerçek olarak boşadım,boş ol, derse nikahı düşer mi? Boşanma,üçten dokuza,fetvasız boşadımveya babanın evine git gözüme gözükme demesiyle boşanma olur mu?

Cevap ( 1 )

 1. 2021-06-12T00:28:25+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek

  Kiymetli Kardeşim!
  Evlilik ve Aile müessesesi dinimizin önem gösterdiği  hususlar arasında yer almaktadır.
  Talak(Boşanma); Rabbimizin helal sayıp,razı olmadığı bir davranıştır.
  Boşanmanın sayısı üçtür.
  İki çeşit boşanma şekli vardır;
  Açık talak bir de kinayi talak
  1. Açık talak ; kişinin eşine seni boşadım talak ettim ayrıldım vs.sözleri demesidir. Niyeti ne olursa olsun boşanır. Bunu sayılarla iki üç vs.tekrarlamasıyla boşanma tekrar eder.
  2. Kinayi talak; kişinin eşine benden uzak dur, yanıma yaklaşma,babanın evine git vs. Sözleri kullanması durumunda niyetine bakılır. Eğerki niyeti boşamak ise boşanır. Yoksa boşanmaz.
   “Bir kişi eşine seni üç defa veya  yedi defa boşadım” dediği zaman
  Eşinden  boşanmış olur. ve bu talak(boşanma)üç defa sayılıyor.
  Birde sizin bunu “şart olsun ” olarak bağlamınız boşanma işini kesinleştiriyor.
  ( el fikhu ela mezhebil erba.c:4.s/307)
  İbnu Abbâs, üçten fazla talakla boşamayı ciddiyetsizlik, dinin ahkamıyla istihza (alay etmek)olarak tavsif etmektedir. Çünkü ALLAH-U teala talakı üç kılmıştır. Ağzından çıkanı tartmakla sorumlu olan müslüman, hanımını boşamaya karar verince üç talakla boşar, fazlası ne oluyor?”
  Anlattığına göre, bir adam kendisine gelip: “Ben hanımımı yüz talakla boşadım, bu hususta fikriniz nedir (bana bir şey gerekir mi?)” diye sordu. Benden şu cevabı aldı: “Kadın senden üç talakla boşanmıştır. Geri kalan doksan yedisi ile Allah’ın ayetleriyle alay etmiş oluyorsun.”  
  Kaynak:  Muvatta, Talak 2, (2, 552)

  İslam dini kişinin diline sahib çıkması husunda birçok emir buyurmuştur  
  Özellikle evlilik,boşanma ve ric’i(bir kocanın eşini bir kere boşadıktan sonra dört ay on gün geçmeden “seni nikahıma geri alıyorum”demesidir)
  Bu hususta Efendimiz Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki: “Üç şey vardır ki onların ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir: Nikah, talak, ric  at.”  
  Kaynak:  Ebu Davud, Talak 9, (2194), Tirmizi, Talak 9, (1184)

  “Hattâbî der ki: “”Ehl-i ilmin  çoğunluğu şu hususta ittifak etmiştir: “Talâka delâlet eden sarih lafız, bâliğ, âkil bir insanın dilinden dökülecek olursa o bundan sorumlu tutulur.” Onun: “Ben şaka yapıyorum”; “laf olsun diye söylemiştim”; “boşamaya niyet etmemiştim” gibi mazeretler ileri sürmesi fayda vermez. Bu hükme, bir kısım âlimler şu âyetten delil getirmişlerdir: “Allah ın âyetlerini eğlence yerine tutmayın” (Bakara 231). Denir ki: “Eğer bu meselede halka suhûlet gösterilmiş olsaydı, bunlarla ilgili hükümler yaygın hale gelirdi. Öyle ki boşayan veya evlenen veya köle âzad eden kimsenin “Ben bu sözümde şaka yapmıştım” demeyeceğinden emin olunamazdı. Bu davranışla da Allah’ın hükmü iptal olurdu. Bu ise caiz değildir. Bu hadiste zikri geçen şeylerden herhangi birini kim telaffuz ederse, hüküm ona uygulanır. Aksi bir iddiada bulunsa ondan kabul edilmez. Bu üç şeyin zikri evlilik ile ilgili hükümlerin ehemmiyetini beyan eder.
  Selam ve dua ile

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.