Yahudi ve Hristiyanların kestiği hayvanları yiyebilir miyiz?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Selamün aleyküm hocam;

Şafii mezhebine göre Yahudi ve Hristiyanların kestiği hayvanları yiyebilir miyiz? Ehli kitap kestiği hayvanı yiyebiliriz deniliyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

Cevap ( 1 )

 1. 2022-12-20T00:47:20+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek
  Bu cevap düzenlenmiştir.

  Aleyküm selam;

  Ehli kitaptan maksat, kendisi veya atalarından birisi tahrif neshten sonra ehl-i kitap olmayandır. Hristiyanlaşan mülhid’in kestiği hayvan yenilmez. Hristiyan veya yahudi birinin atalarının müşrik olduğu bilinîyorsa veya Hz. Peygamber’in bi’setînden sonra hristiyan olmuşsa, onun kestiği yenmez. Bunun delili, Şehr b. Havşeb’den rivayet edilen şu hadîstir:

  ” Peygamber Bahra, Tenuh ve Tağlib kabilelerinin kestiklerini yemekten menetti. Bunlar hristiyanlık tahrif edildikten sonra hristiyanlaşan Arap ka­bileleriydi”.

  Kesilen hayvan Allah’tan başkası için ve Allah’tan başkasının ism anılarak kesilmemelidir. Bir put için veya peygamber için veya bir müslüman için kesilen hayvanın eti yenmez. Bunun delili şu ayettir:

  Size leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilenler haram kılınmıştır. (Mâide/3)

  Saydığımız bu şartlar kesim yapan kişide bulunursa onun kestiği he­lâl olur. Kesicinin erkek veya kadın olması durumu değiştirmez. Hatta mümeyyiz olmaması, sarhoş veya deli olması bile durumu değiştirmez.

  Kesilen- Hayvanla  İlgili  Şartlar Bu şartlan şöyle sıralayabiliriz:

  1.  Kesecek olan kişi hayvana yetiştiğinde hayvanda hayatı mustakırre olmalıdır.                                     .          .

  Hayat-ı mustakırre’den maksat, bir yaradır veya hayvanın bir has­talıktan ötürü ölüm haline girmemesidir. Eğer normal durumda ise ke­silme esnasında birtakım çırpınmalar olur. Hayvan kesilmeden önce ha­yat-ı mustakırre durumunu kaybetmişse, onun eti helâl olmaz. Kesildik­ten sonra kan akması da onda hayat-ı rhustakırre’nin bulunduğuna delil olmaz.

  2.  Hulkum’un tamamı ile yemek borusu kesilmelidir.

  Hulkum, nefes borusudur. Yemek borusu ile nefes borusu tamamen kesilmez de küçük bir parça kalırsa kesilen hayvan murdar olur. Bunun delili, Râfi b. Hadîc’den rivayet edilen şu hadîstir:

  Kan akıtıldıktan ve Allah’ın ismi zikredildikten sonra yeyin. Ancak diş veya tırnak ile kesilen hayvan yenmez. (Buharî/2356, Müslim/1968)

  Görüldüğü gibi Hz.  Peygamber (sas) kesmede ‘kan akıtılması’nı şart” koşmuştur. Bu da ancak nefes ve yemek borusunun tamamen kesilme­siyle mümkün olur. Onlar kesildiğinde hayat yok olur. Onlar tamamen kesilmezse hayat var demektir.

  3. Keserken süratli, mümkünse bir tek hareketle kesilmelidir.

  Eğer kesmede gevşeklik gösterilir de yemek ve nefes borusu kesilme­den canlılığını kaybederse, hayvan murdar olur. Kesilen hayvandaki ha­yat-ı mustakırre, kesildikten sonra hareket etmesiyle bilinir. Kişi yavaş davranır ve kestikten sonra hayvanda herhangibir hareket görülmezse, bu, hayvanın kesimi tamamlanmadan ondaki hayat-ı mustakırre’nin yok olduğuna delâlet eder ve onun yenmesi helâl olmaz.

  Kaynak: Büyük Şafii ilmihali- Avlanan ve bogazlanan hayvanlar 2

  Selam ve sevgilerimizle…

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.