Tüfekle avlanmak caiz mi?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Tüfekle avlanmanın hükmü?
Birincisi :Tüfekle avlanmak helal mı, haram mı?
İkincisi :Tüfekle avlanılan hayvanın eti, başı kesilmeden helal mi?

Cevap ( 1 )

 1. 2022-06-12T22:40:01+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek
  Bu cevap düzenlenmiştir.

  Birinci sorunun cevabı : Fıkıh kitaplarından anlaşılan iki çeşit tüfek vardır.

  Biri şimdiki barutla çalışan tüfeklerdir. Buda ortalama miladi 12. ve 13. asırlarda icat edilmiştir . Bundan önceki asırlardaki tüfekler ise Kurşunları kurutulmuş çamurdandı. Barut kullanılmadan o zamanın imkanlarıyla yapılan bir aletle kurutulmuş çamurdan yapılan kurşun bu aletle atılıyordu.
  Şafi ulemalarından İzzudin bin Abdusselam, ibni Rifa, Mucella ve imam Maverdi gibi alimler; Kurşunları çamurdan yapılan eski silahlarla avlanmak haramdır demişler. Buna delil olarak ta buhari ve muslimin rivayet ettikleri hadisi zikr ediyorlar.

  Abdullah bin Mugaffel’den rivayet edilmiş ki kendisi bir adamı gördü ve  adam fiske taşı yada sapanla taş attığını gördü. Kendisi ona fiske yada sapanla taş atma. Çünkü Resulullah (sas) bundan bizi nehyetmiştir dedi. Resulullah (sas) buyurmuşlar ki : Fiske veya sapanla taşla avlanılmaz düşmanı yaralayıp öldürmez. Ancak bu şekilde bazen diş kırılır göz çıkartılır. Yani zarardan başka bir şey vermez.

  İmam Nevevi ise bu silahlarla avlanmak helaldir fetvasını vermiştir. Çünkü bu hayvanı kesmek için hayvanı durdurur…

  Şimdi kullanılan barut ile çalışan tüfeklere gelirsek; Şafii mezhebinde iki şartla bu tüfeklerle avlanmak helaldir. Birincisi: Kurşun av hayvanının büyük ve küçüklüğüne göre olması gerekir. Zaten genelde şimdi ki av tüfeklerin fişekleri numaralıdır. Her hayvanın büyük ve küçüklüğüne göre numara vardır.
  İkincisi: Eğer fişek avlayacağı hayvana büyükse o zaman avcı çok mahir bir avcı olması lazım ki, tüfeği ateşlediğinde avının kanadına yada ayağına vuracağına emin olması lazım. Çünkü fişek avına büyük olduğu halde eğer hayvanın diğer azalarına isabet etse onu direk öldürür. Buda boşu boşuna hayvanın telefine sebebiyet verir buda haramdır.
  İkinci sorunun cevabına gelirsek; Avlanan hayvan eğer kesici bir aletle kılıç ve ok gibi vurulmuşsa ve avcı ona yetiştiğinde bu darbeyle ölmüşse başı kesmesine gerek yoktur. Bu hayvanın eti helaldır.
  Barutlu tüfekler ise : Malumunuz fişekleri genelde aynı normal taş gibi yuvarlaktır. Yuvarlak, başı kesik olmayan cisimlerle avlanmak ise. Bu yuvarlak cisim kesikle değil belki bu cismin fırlatmanın hiddetinden dolayı avı öldürdüğünden dolayı bu avın eti haramdır. Ancak ava yetiştiğinde daha sağsa ve hayatı mustakirre bu hayvanda mevcut ise o zaman başı kesip bu şekilde eti helal olur. Onu için av tüfeğinin fişeği kesik değilse yuvarlak ise şafii mezhebinde ittifakla bununla avlanan hayvan eğer sağken yakalanıp başı kesilmezse kesinlikle eti haramdır.

  Hulâsa : Dört mezhepte de çamurdan yapılan fişekle avlanılan hayvanın eti haramdır. Ancak hayvanı öldürmemişse ve sağken ona yetişip başını kesse o zaman helaldir. Fakat barutlu tüfeklerle avlanılan hayvanın eti ise: Şafii mezhebinde fişeğin başı keskin değilse şimdi ki saçmalar gibi yuvarlak ise ittifakla eti haramdır. Ancak av hayvanını yaralamışsa ve ona sağken yetişmişse ve hayatı mustakirre varsa o zaman helaldir. Maliki mezhebinde ise :Bazıları haram bazıları ise helaldir demişler. Çoğu mutaahhirin alimleri helal diyenlerin görüşüyle fetva veriyorlar.

  Hanbeli mezhebinde ise :Bu konuda geçmiş asırlarda ki alimleri ne yazdıklarını görmedim. Onların anlattıkları kaideler, bizim şafi mezhebine çok yakındır. Fakat bazı asri alimleri maliki kitablarından delil getirerek buna fetva veriyorlar.

  Hanefi mezhebinde ise :Çoğunluğa göre haramdır. Fakat bazılarına görede helaldir.
  Şafi biri eğer maliki ve Hanefi mezhebinde ki fetva veren bazı alimleri taklit etmek isterse taklit edebilir. Fakat telfiki delmemesi için tüfeğin tetiğine basmadan önce besmele getirmesi lazım. Çünkü diğer üç mezheb te besmele getirmesi şarttır. Yoksa eti haram olur.

  Not :Ehli kitabın avı ise :yukarıda beyan ettik ki av hayvanının şimdi ki tüfeklerle avlanılması maliki mezhebinde fetvası vardır. Maliki mezhebinde ehli kitabın nasıl ki normal kesimde besmele getirilmeleri şart değildir. Av esnasında da besmele getirmeleri şart değildir. Yeterki Allah tan başka inandıkları sözde ilahlıların isimlerini o esnada zikretmemiş olsun…

  (Musab Sezgin. 23.08.2020 )

  Kaynak: (Tuhfetul muhtaç cilt 9.syf 329.haşiyetu kalyubi cilt 4.syf 245.haşiyetu cemel cilt 5.syf 242. Fethul muin cilt 1.syf 306. İanetu talibin cilt 2.syf 391,392. Fetava kubra ibni Hacer heytemi cilt 4.syf 250,251.Havi lilfetava cilt 1 syf 289. Haşiyetu ibni Abidin cilt 6.syf 471,472.Hşiyetu dusuki cilt 2.syf 103,104…

  Selam ve sevgilerimizle..

   

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.