Yahudi ve Hristiyanların kestiği hayvanları yemek caiz midir?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Selamün aleyküm hocam;

Yahudi veya hristiyan olan kişilerin kestiği hayvanları yiyebilir miyiz? Şafii ve Hanefî mezhebine göre açıklar mısınız?

Cevap ( 1 )

 1. 2022-10-25T00:56:42+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek

  Aleyküm selam;

  Hanefî mezhebinde Yahûdî olsun hıristiyan olsun, Kitap Ehlî kim­selerin kestikleri hayvanların helâl olması için; keserken haç, İsa ve Uzeyf gibi Allah’tan başka varlıkların adlarını anmaması gerekir. Kesimde bir müs­lüman hazır bulunur da onun yalnızca Mesih adını veya Allah’ın adıyla be­raber Mesih adını andığını işitirse, o eti yemesi haram olur. Ama hiç birşey işitmezse, hakkında hüsnüzanda bulunarak kitabînin gizlice Allah adını an­dığım takdir edip yemesi helâl olur. Kesim yerinde hazır bulunmaz ve bir şey söylediğini işitmezse; kesen kişi ister “Allah, üçün üçüncüsüdür” desin; ister Hz.Uzeyr’in Allah’ın oğlu olduğuna inansın, ister inanmasın etini ye­mesi hak görüşe göre helâl olur. Ama zaruret olmadığı takdirde yememesi daha uygundur. Hıristiyanın arap nasrânîsi, Benî Tağlib nasrânisi, frank­lardan, ermenîlerden veya İsa (a.s.)’ı kabul eden Sabiîlerden olması arasın­da bir fark yoktur. Yahûdînin de Samirî veya diğer zümreden olması arasında bir fark yoktur. Gayr-ı müslimlerin kendi kiliseleri için kestikleri hayvanın etini yemek mekruhtur.

  Şafiî mezhebinde ise Üzerine Allah adım ansın anmasın, kitabî kimse­nin kestiği hayvanın eti helâl olur. Ama keserken haç, Mesih, Uzeyr ve baş­kalarının adlarını anmamaları şarttır. Aksi takdirde yenmesi haram olur. Kiliseleri için kesmiş oldukları hayvanın etini yemek de helâl olmaz…

  Kaynak: Dört mezhep ilmihali 3 cilt birinci bölüm

  Selam ve sevgilerimizle!

   

   

   

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.