Sivilce’den çıkan irin Necis midir?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Selamın aleyküm kıymetli saygıdeğer Seydam,

Sivilce İrini necis midir ?

Yeni Üye

Cevap ( 1 )

 1. 2021-07-18T21:51:26+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek
  Bu cevap düzenlenmiştir.

  Değerli kardeşim;

  Hanefiler ve Malikîler
  şunları necasetten ayrı saymışlardır:

  İçinde kan bulunan ve bulunmayan irin, yarık, uyuz, kaşıma gibi sebeplerle kabarcıklardan çıkan sıvılar. Şu kadar ki sarı su ve irinin azı, kanın azı gibi bağışlanır.

  Kaynak: El-Bedâyi, I/60; Ed-Dürrul-Muhtar, I/294; Şerhu’l-Kebir, I/56; Eş-Şerhu’s-Sağîr, I/5; el-Kavâinü’l – Fıkhiyye, 33.

  Şafiîler ve Hanbelîler de diğer imamlarla irin ve sarı suyun necis olduğuna ittifak ettiler.
  Lâkin Hanbelîler, kan ve ondan meydana gelen irin, sarı su ve yaradan çıkan sıvıların azının, sıvı ve yiyecek dışındakilerde bağışlanacağını söylediler. Çünkü insan, genelde bundan kurtulamaz. Taşla temizlenmede kalan iz gibi, bundan sakınmak da zordur. Ancak sıvı ve yiyecekte bunlar bağışlanmaz.

  Bağışlanan “az”ın miktarı: Abdesti bozmayacak kadar olandır. Yani göze çok görünmeyen. İrin vb. şeylerde bağışlanan miktar, kanda bağışlanandan daha fazladır. Bağışlama, ön ve arka avret yerlerinden gelmeyen yara suları için geçerlidir. O yollardan olursa bağışlanmaz.

  Kaynak: Keşşafu’l-Kına, I/219; Muğmi’l-Muhtac, 1,79, 193, 194; el-Mühezzeb, 1,47.

  Şafiîlerdeki kesin görüş şudur:

  Sivilce kanı, pire kanı, sinek pisliği, yara ve yanık ya da kokulu (kokusuz) çiçek hastalığından çıkan su (azhar olan görüş) çatlayan damar ve hacamat yerinden akan -az veya çok su- temizdir. Yine azhar olan, insandan çıkıp ayrıldıktan sonra tekrar ona dönen kanın da temiz olduğudur.

  Kaynak : Minhacc

  Selâm ve sevgilerimizle!

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.