Sehiv Secdesi Yaparken Niyeti unutmak namaza zarar verir mi?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

hocam şafiyim Sehiv Secdesi Yaparken Niyet Etmeyi Unuttum ama içimde sehiv secdesi yapıcam diye bir niyet geçti mi onu da bilmiyorum. Namazım bozuldu mu?

Allah razı olsun!

Cevap ( 1 )

 1. 2021-06-16T21:40:55+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek

  Kıymetli Kardeşim.

  Sorunuzun kısa  cevabı; şafii mezhebinde sehiv secdesinin yapılması sünnettir. Ayrıca, bir niyet etmeniz şart değildir. (niyet getirilmeden yapılır)

  Sorunun ayrıntılı cevabı ise ;
  ŞAFİİ MEZHEBİNDE SEHİV SECDESİ
  İki bölüme ayrılır;
  Namazda yapılması emredilen bir fiili terk eden veya yasaklanan bir fiili işleyen kimsenin sehiv secdesi yapması sünnettir.
  *BİRİNCİSİ ;
  Yani ; Emredilen fiil namazın bir rüknü ise(yani namazın bir rüknu terk veya onutularak yapılmazsa) onu iade etmek vacibtir. Bu rüknü iade ederken bir ziyadelik meydana gelirse(örneğin;fazladan ruku’ secde vb.), bu ziyadelik için sehiv secdesi yapılmalıdır.
  Namazın asıl sünnetlerinden sayılan kunut, dört rekatlı namazlarda, ilk teşehhüdü okumak ve ilk teşehhüt için oturmak gibi bir fiil,  sehven(unutarak)terk edilirse, sehiv secdesi yapmak sünnettir.

  *İKİNCİSİ;
  Yasaklanan fiil, kasten işlendiğinde namazı bozmayan fiil ise, sehven(unutarak) işlendiğinde sehiv secdesi gerektirmez. Sağa sola  bakmak veya iki adım atmak gibi. Kasten yapıldığında namazı bozan ancak sehven(yanlışlıkla)işlendiğinde namazı bozmayan fiil, en sahih kavle göre
  sehiv secdesi gerektirir.

  Bir kimse birinci teşehhüdü unutur ve doğrulduktan sonra(tam ayakta) hatırlarsa, bir daha ona dönmez. Şayet geri dönmenin haram olduğunu(yani namazını bozacağını) bilerek dönerse namazı geçersiz olur. Unutarak geri dönerse, namazı geçersiz olmayıp yanılmadan dolayı sehiv secdesi yapar.
  Şayet, geri dönmenin haram olduğunu bilimiyorsa namazı geçersiz olmaz.
  İmam sehven(bilmeden) kalkıp geri dönerse, en sahih kavle göre, cemaatin de ona uyarak dönmesi lazımdır.(imam-ı neveviye göre vacibtir)
  Bir kimse henüz doğrulmadan teşehhüdü okumadığın hatırlarsa, okumak için geri döner ve kıyama yakın doğrulmuş ise sehiv secdesi yapar. Şayet birinci teşehhüdü terk etme niyetiyle
  kasıtlı kalkar ve kasıtlı teşehhüde döner de kıyama yakın gelmişe(genel olarak ayakta sayılma şekli) namazı bozulur.
  Bir kimse kunutu okumayı unutur ve secdedeyken hatırlarsageri dönmez. Henüz secdeye varmadan hatırlarsa kıyama döner
  kunutu okur. Ancak eğilmesi rükû sınırına varmışsa(yani secdeye daha yakınsa) sehiv secde yapması lazım gelir.

  Bir kimse namazın belli bir asli sünnetini(kunut,birinci tehiyyat) terk ettiğinden şübhe ederse, onun için secde eder.
  *Bir kimse namazda yanılır da sehiv secdesi yapıp yapmadığına şüphe ederse, sehiv secdesi yapmalıdır.

  NAMAZDA REKAT SAYILILARINDA ŞÜBHEYE DÜŞMEK;
  *Üç rekât mi yoksa dört rekât mı kıldığından şüphe ederse, bir rekât daha kılıp sehiv secdesi yapar.(Yani en düşük olan sayıyı tutup devam edecek. Misalde olduğu gibi, üç’üncü rekatta olduğunu sayıp, devam edecek. )

  Her halükarda vacib olan bir fiili terk ettiğinde şüpheye düşen ve şüphesi ortadan kalkan kimse secde etmez.
  Bunun misali şudur: Bir kimse üçüncü rekâtı mı yoksa dördüncü rekâtı mı kıldığından
  şüphe eder de dördüncü rekâta kalkmadannüçüncü rekâtı kıldığını
  hatırlarsa secde etmez. Yalnız kıldığı rekâtın dördüncü rekât mi yoksa beşinci rekât mi olduğundan şüphe ederse sehiv secdesi yapması lazımdır.
  *Bir kimse selâm verdikten sonra her hangi
  bir farzı terk ettiğinden şüphe ederse bu şüphenin namaza bir tesiri olmaz.( sehiv secdesi yapması lqzım değil)
  İmama tabi olarak namaz kılan bir kimse yanılırsa, bu sehvi imam yüklenir.
  Cemaat teşehhüt esnasında niyet ve tahrim tekbirinden başka bir rüknü terk ettiğini hatırlarsa, imam selâm verdikten sonra kalkar, Bir rekât daha kılar ve secde etmez. İmamın selâmından sonra yanılırsa, imam bu sehvi yüklenmez.

  İmamın yanılması cemaati de etkiler. İmam secde ederse cemaat da secde eder. Eğer imam secde etmezse, cemaat, imamın selâmından sonra sehiv secdesini yaparlar.

  SEHİV SECDESİNİN YAPILMA ŞEKLİ VE YERİ;

  Sehiv secdesi namaz secdesi gibi iki secdedir. Sehiv secdesi teşehhütten sonra, selâmdan önce yapılır. Şayet bilerek selâm verirse, en sahih kavle göre secdeyi kaçırmış sayılır. Şayet yanılarak selâm verir de araya uzun bir fasıla(zaman) girerse,  yine secdeyi kaçırmış olur.
  Fasıla uzun değilse(aradaki zaman uzun dwpilse)  secdeyi kaçırmış sayılmaz.

  ( Minhac; c1.s/66)

  Selam ve dua ile

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.