Namaz niyetinin şartları nelerdir?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Şafiiler için Namaz niyetinin şartları nelerdir?

Cevap ( 1 )

 1. 2023-02-12T01:38:40+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek
  Bu cevap düzenlenmiştir.

  Mâlikî, Hanefî ve Hanbelî İmamları, namaz niyetinin iftitah tekbirin­den az önce yapılması hâlinde de sahih olacağını ittifakla kabul etmişler­dir. Yalnız Şâfiîler bunlara muhalefet ederek demişlerdir ki: Namaz için yapılan niyetin iftitah tekbirine bitişik olması zorunludur. Şöyle ki: Bir kişi niyet ettikten sonra iftitah tekbirini alır da tekbiri bitirinceye kadar niyetini sürdürmezse bunun niyeti bâtıl olur.

  Şafii mezhebine göre Niyetin iftitah tekbirine bitiştirilmesi zorunludur. Şöyle ki: Bir kişi, iftitah tekbirinden az önce veya az sonra niyet ederse kıl­dığı namaz sahîh olmaz. Şâfiîler; niyet esnasında namazın tüm rükünlerini kalbte hazır bulun­durmak yeterli olur demişlerdir. Bunu ileri sürmekle de diğer mezheblere muhalefette bulunmuşlardır. Niyet edildikten sonra bu niyeti, namazın so­nuna dek kalpte tutmaya gelince, bu da niyetin sıhhati açısından gerekli­dir. Şöyle ki: Bir kişi, namazdayken namazdan çıkmak ister ve namaza giriş niyetini iptal ederse, namazına devam etse bile bu namaz bâtıl olur. Çünkü devam esnasında niyetsiz olarak namaz kılmaktadır. Meselâ bir kimse, sahîh bir niyetle namaza başlar, başladıktan sonra da başka biri­sinin kendisine seslenmesinden dolayı namazdan çıkmaya niyet ederek adamın çağrısına cevâp vermek isterse, bilfiil kesmese bile namazı bo­zulur. Çünkü niyetin sahîh olabilmesi için kişinin namaz esnasında niye­te ters düşen bir davranışta bulunmaması icâb eder. Açıkça görüldüğü gibi, namazdan çıkmaya kasdetmek namaza giriş niyetine ters düşen bir davranıştır. Abdestin farzları kısmında da geçtiği gibi niyetin sahîh olabilmesi için müslüman olma, mümeyyiz olma, yapılacak ibâdeti edâ etmeye kesin karar verme gibi bazı şartları vardır. Bir ibâdeti edâ et­meye niyet eden kişi, tereddütsüz ve kesin olarak karar vermek zorunda­dır. İşte niyetle ilgili saymış olduğumuz bu şartlar hususunda bütün mezhepler ittifak etmişlerdir. Ancak Şâfiîler namazla ilgili niyete, kişinin na­maz fiillerini kasdetmesi ve kılacağı namazın farzlığına niyet etmesini ek­lemişlerdir. Yine abdestle ilgili niyette de niyetin, abdestin farz olan ilk organını (yüzü) yıkamaya başlarken yapılmasını şart koşmuşlardır.

  Kaynak:Abdurrahman Cezırî, Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı- I, Çağrı Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, 1993: 286-289.

  Selam ve sevgilerimle!

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.