Hayız günü nasıl hesaplanır?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Şafi mezhebine göre ;

11 gün adet oldum. 9 gün temiz kaldım. 9. günden sonra tekrar gördüm. Nasıl hesap etmem gerekir ?

Yanıtlar ( 2 )

 1. 2021-06-01T19:40:13+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek
  • Sorulan soru, بقية الطهر/bekiyyetu-tuhr meselesidir. Dolayısıyla görmüş olduğunuz 11 günlük kanamanın tamamı âdettir/hayızdır, iki hayız arasındaki temizlik süresi en az 15 gün olduğundan 11 günlük kanamadan sonraki 9 günlük temizlik süresine 6 günü daha ekleyek toplamda 15 gün temizlik sayacaksınız; yani eklemiş olduğunuz 6 günlük kanamalar hastalık kanıdır.  Kalan 3 günün kanaması toplamda 1 gün ve 1 gece miktarında ise, bu 3 gün de âdet sayılır.
 2. 2021-06-04T03:05:33+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek

  Hayız hali en erken dokuz yaşında başlar. Hayzın en az süresi bir gün ve bir gecedir. Bu süre ister art arda olsun, ister ayrı ayrı sürelerin toplamı ile meydana gelsin aynı hükmü ifade eder. En fazla süresi ise gecesi ile birlikte on beş gündür. İki hayız arasındaki temizlik müddetinin en azı on beş gün olup en fazla müddeti için bir sınır yoktur.. (mugnil muhtaç)

  Temizlik suresi yani kuru olma süresi en az 15 gündür. 15 günden az ise kalan günler hastalık kanıdır… Bununla ilgili daha detaylı bilgiyi aşağıdaki yazıdan öğrenebilirsiniz…

   

  Hayız Kanı Ve Hükmü

  Bir kadınının hayzın en erken yaşında görmekte olduğu kan on beş günü aşmazsa geçen sürenin tümü hayız süresidir. Sarı ve bulanık renkte olan kan, hayzın en fazla süresi olan on beş güniı aşsa bile, en sahih kavle göre hayız kanıdır. Kan hayzın en fazla müddeti olan on beş günlük süreyi aşarsa, kadın şu hallerin birinde bulunur:
  1) Mübtedie ve mümeyyize kadın: Bu adet görmeye yeni başlamış kuvvetli (siyah) kan ile zayıf (kırmızı) kanı birbirinden ayırt edebilen kadındır. Zayıf olan kan istihaze, kuvvetli olan kan ise hayız kanıdır. Fakat kuvvetli olan kanın, hayzın en az müddetinden noksan süreli olmaması ve en fazla müddeti aşmaması şarttır. Zayıf olan kanın da temizliğin en az müddeti olan on beş günden noksan süreli olmaması ve akışın da art arda olması şarttır.
  2) Mübtedie fakat mümeyyize olmayan kadın: Bu, kuvvetli kan ile zayıf kanı birbirinden ayırt edebilecek durumda olmayan kadındır. Kanm tek bir renkte (siyah veya kırmızı) aktığını görür veya kanları birbirinden ayırt etme şartlarını yitirmiş ise en zahir kavle göre, hayız müddeti bir gün bir gecedir. Temizlik müddeti ise yirmi dokuz gündür.
  3) Mü`tade kadın: Bu daha önce hayız ve temizlik müddetini görmüş kadındır. Hayız ve temizlik müddeti, adetinin miktarına ve vaktine göre olur. Sözgelimi adeti ayda beş gün hayız görmek ise, geri kalan yirmi beş gün temizlik halidir. En sahih kavle göre, kadın bir defa hayız kanı görmekle adeti sabit olur. En sahih kavle göre mü`tade mümeyyize olan kadının hayız ve temizlik hali, adetine göre değil de temyizle (kuvvetli ile zayıf kanı birbirinden ayırt etmekle) sabit olur. Bir kadın sözgelimi her ayın ilk beş gününde hayız hali görüyorsa, yirmi beş gün temizlik hali olarak adet edinmiştir. Şayet müstehaze olur ve ayın ilk on gününde kuvvetli kanı, geri kalan günlerde ise zayıf kanı görürse, kuvvetli kan hayız kanıdır.
  4) Mütehayyire: Bu, adet görmüş fakat kuvvetli kan ile zayıf kanı bir birinden ayırt edemeyen, adetinin vakit ve miktarını unutan kadındır. Bir kavle göre mütehayyire kadının adeti, mübtedie kadının adeti gibidir. Yani hayzın süresi bir gün bir gecedir. Temizlik süresi ise yirmi dokuz gündür. Meşhur kavle göre mütehayyire kadının ihtiyatlı davranması vacibtir. Yani kocasının kendisi ile cinsel ilişkide bulunması, Kur`ân`a dokunması ve namaz dışında
  Kur`ân`ı okuması haramdır. Mütehayyire kadın, farz namazlarını devamlı kılmalıdır. Keza en sahih kavle göre nafile namazları da kılabilir. Ancak vakit girdikten sonra her farz namaz için gusül etmelidir. Zira kanın kesilmiş olma ihtimali vardır.
  Mütehayyire kadının, geçireceği sürenin temizlik süresi olacağı ihtimali olduğundan ramazan orucunu tutması lazımdır. Bu ihtimalden dolayı ramazan ayından sonra da tam bir ay oruç tutar. Böylece her bir aydan on dört gün olmak üzere toplam yirmi sekiz gün oruç tutmuş olur. Sonra bir ayın on sekizinci günün başından üç gün ve sonundan üç gün olmak üzere altı gün oruç tutar. Böylece geriye kalan iki günü kaza etmiş olur. Bir gün oruç tutmakla bir günü kaza etmesi de mümkündür. Bunun için bir ayın birinci, üçüncü ve on yedinci günlerini oruçla geçirerek kazaya kalan bir günü telafi etmiş olur.
  Mütehayyire kadın adetinin bir kısmını unutmuş ise, kesin bildiği ile amel eder.
  Mütehayyire, geçireceği sürenin temizlik veya hayız süresi olması ihtimali bulunduğundan; cinsi ilişki hususunda hayızlı kadının tabi olduğu hükümlere tabidir. İbadet konusunda ise, temiz olan kadın gibi davranır. Şayet kanının kesilme ihtimali varsa, her farz namaz için gusül etmesi vacibtir. En zahir kavle göre, hayzm en az süresi içerisinde hamile veya temiz kadından akan kan hayız kanıdır. (Mugni-l muhtaç)

   

  Selâm ve sevgilerimizle…

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.