Cenaze namazı şafi mezhebine göre nasıl kılınır?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Selamın aleyküm hocam şafi mezhebine göre cenaze namazı nasıl kılınır?

Allah razı olsun!

Cevap ( 1 )

 1. 2021-06-06T21:38:01+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek
  Bu cevap düzenlenmiştir.

  Şafii mezhebine göre Cenaze namazının birkaç rüknü vardır:

  1- Niyet etmek. Niyetin vakti diğer namazlardaki niyetin vakti gibidir. Niyet ederken cenaze namazının farzlılığına niyet etmek yeterlidir: “Allah rızası için bu cenazenin farz-ı kifaye olan namazını eda etmeye niyet ettim.” gibi. Zayıf kavle göre niyette “farz-ı kifaye” lafzını zikretmek şarttır. Fakat ölüyü kadın veya erkek veya isim olarak belli etmek vacib değildir. Cenaze belli edilir de aksi çıkarsa namaz batıl olur. Birkaç cenaze hazır olursa her ne kadar sayıları belli değilse de: “Bu cenazelerin farz-ı kifaye olan namazına.” şeklinde hepsi için bir niyet etmek yeterlidir.
  2- Tekbir almak. İftitah tekbiri ile birlikte dört tekbir alınır. Şayet beş tekbir alınırsa en sahih kavle göre namaz batıl olmaz. İmam beş tekbir alırsa en sahih kavle göre, cemaat ona uymaz. Cemaat isterse kalben niyet edip ondan önce selâm verir, isterse onunla birlikte selâm vermek için bekler.
  3- Selâm vermek. Dördüncü tekbirden sonra diğer namazlardaki selâm gibi selâm verilir.
  4- Birinci tekbirden sonra fatihayı okumak. Ben diyorum ki; Fatihayı birinci tekbirden başka bir tekbirden sonra da okumak caizdir. Allah daha iyi bilir.
  5- ikinci tekbirden sonra Peygamber efendimize salât ve selâm getirmek. En sahih kavle göre, Peygamberin aline salât getirmek vacib değildir: Salâtın en kısa şekli şöyledir: “Allahümme Salli alâ mu-hammedin.”
  6- Üçüncü tekbirden sonra ölü için dua etmek: Duanın en kısa şekli şöyledir: “Allahümmeğflr lehu.”
  7- Mezhep alimlerince kabul edilen rivayete göre, mümkünse namazı ayakta kılmak.
  Cenaze namazının sünnetleri ise şunlardır:
  Her tekbir esnasında elleri omuz hizasına kadar kaldırmak ve fatihayı sessiz okumak. Zayıf kavle göre geceleyin kılınacak namazda fatihayı sesli okumak ve en sahih kavle göre, iftitah duası hariç euzu çekmek sünnettir. Üçüncü tekbirden sonra şu duayı okumak: cenaze duası okunur. Dua, Arapça, Türkçe, Kürtçe veya herhangi bir dilde okunabilir.
  Dördüncü tekbirden sonra ise şu duayı okumak sünnettir: “Al-lahümme la tahrimnâ ecrehu velâ teftinâ ba`dehu”
  Cemaat bir özrü olmaksızın imama muhalefet eder ve imam ikinci tekbiri alıncaya kadar tekbir almazsa, namazları batıl olur. Mesbûk ilk tekbiri alınca her ne kadar imam namazın başka bir bölümünde ise de, kendisi namazın tertibine riayet ederek fatihayı okur. Kendisi fatihaya başlamadan imam ikinci bir tekbir alırsa, mesbûk fatihayı terk ederek imamla birlikte tekbir alır ve fatiha düşer. Fatihayı okurken imam başka bir tekbir alırsa, en sahih kavle göre fatihayı terk eder ve imama uyar. İmam selâm verince geri kalan tekbir ve duaları yalnız başına tamamlar. Bir kavle göre duaları okuması şart değildir.
  Cenaze namazı için gerekli olan şartlar, farz namazlar için gerekli olan şartlardır. Ancak cemaat için gerekli olan şartlar cenaze namazı için gerekli değildir. Cenaze namazını bir kişi de kılarsa bu farz eda edilmiş olur. Zayıf kavle göre bu farzın eda edilmesi için iki; bir başka zayıf kavle göre üç; diğer bir zayıf kavle göre ise dört kişnin namazı kılması vacibtir. En sahih kavle göre, erkekler bulunduğu halde cenaze namazım sadece kadınlar kılarsa, farz eda edilmiş olmaz. Kadının cenaze namazı kılması ise sahihtir.
  Bir başka beldede bulunan cenazenin namazını kılmak caizdir. Gaipte kılman namaz ile farz eda edilmiş olmaz. Farzın eda edilebilmesi için namaz cenazenin bulunduğu beldede kılınmalıdır. Cenaze gömülmeden önce kılınması ise vacibtir. Gömüldükten sonra kılmır-sa caizdir. En sahih kavle göre, gaibin namazının sahih olabilmesi için namazı kılan kimse, cenaze hazır olduğu vakitte namaz kılmaya ehil olmalıdır. Bu itibarla şu anda Resûlüllah (sas)`m kabri başında cenaze namazını kılmak caiz değildir. (Kaynak; Minhac)

  Uygulamalı olarak video da öğrenebilirsiniz.

  Selâm ve sevgilerimizle!

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.