Yetiş ya Muhammed Yetiş ya Gavs demek yani istimdat, istiğase şirk midir?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Yetiş ya Muhammed Yetiş ya Gavs demek caiz midir veya şirk midir? İstimdat ve istiğase hakkında bizi bilgilendirir misiniz?

Cevap ( 1 )

 1. 2022-12-06T00:37:42+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek
  Bu cevap düzenlenmiştir.

  istimdâd, tasavvufta “peygamber ve velîlere sığınıp herhangi bir dileğin gerçekleşmesi için onlardan yardım dilemek” mânasında kullanılmıştır. Ağlayarak ve feryat ederek yardım isteme eylemi için istigāseistiâze ve ilticâ kelimeleri de kullanılmaktadır. Mânevî yardımda bulunma gücüne sahip olduğuna inanılan büyük velîlere gavs denir. Önemli bir tasavvuf kavramı olan himmetin de böyle bir işlevi vardır. Kur’an ve sahih hadislerde yardım ile ilgili ayet ve hadisler geçmektedir.  Büyük âlim ve müfessir Fahreddin er-Râzî gibi kelâmcılar ise vefat eden âlimlerin ruhaniyetinden faydalanmanın mümkün olduğunu söylemişlerdir (el-Meṭâlibü’l-ʿâliye, VII, 275-277; İbn Teymiyye, Ḳāʿide celîle, s. 24). Ma‘rûf-i Kerhî hazretleri yeğenine, “İhtiyacın olan bir şeyi Allah’tan talep ettiğin zaman beni aracı kılarak iste” demiş (Ebû Nuaym, VIII, 364), müridi Serî es-Sakatî’ye de benzer bir tavsiyede bulunmuştur. Muhammed b. Ali el-Kettânî velînin Allah’la kulları arasında vasıta sayıldığını belirtmiş, kendisinin gavs olduğunu ima etmişti (Hatîb, III, 75; Şa‘rânî, I, 110).

  Zira çoğu sahabeler peygamber efendimizi vasıta olarak Allahtan yardım dilemiştir. Hatta hazreti Yakup (a.s) gözü gömlek vasıtası ile açılmıştır. Yüce Allah Yusuf süresinin 96. Ayetinde şöyle buyurmuştur;

  Müjdeci gelip gömleği Yakub’un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakub, “Ben size, Allah tarafından, sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi?” dedi. (Yusuf süresi 96 ayet)

  Bu ayetten anlaşıldığı üzere gözü açan gömlek değil yüce Allah’tır. Ama burda gömlek vesile olmuştur…

  Hulâsa bir mümin veya bir tasavvuf ehli yardımı Allah’tan istemeli ve peygamberleri veya büyük velileri vasıta ederek istimdat veya istiğase edebilir. Örnek verecek olursak bir mümin şöyle yardım dilemelidir “Ya Rabbi peygamber efendimiz yüzü suyu hürmetine, Şeyh Abdulkadir geylani،  Şahı Nakşibend veya şeyh Ahmet Haznevi hazretlerinin  hürmetine bana yardım et” diyebilir.

  Selâm ve sevgilerimizle!

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.