Taziye yemeği yapmak caiz mi?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Taziye yemeklerini yapmak doğru mudur?

Cevap ( 1 )

 1. 2021-12-21T08:14:43+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek

  Günümüzde sıkça yapılan Mekruh davranışlardan biri de, Cenaze sahiplerinin yemek yapıp bu yemekleri servis etmeleridir. Sanki bir sevinç ve eğlence toplantısı varmış gibi… Bu, mekruh bir davranıştır. Vârisler arasında bulûğ çağına ermemiş olanlar varsa, yemek hazırlamak ve gelenlere sunmak haram olur. İmam Ahmed İbn Hanbel ile İbn Mâce, Cerir İbn Abdullah’ın şöyle dediğini rivayet etmişlerdir:

  “Bizler ölü sâhiblerinin yanında toplanmayı, onların da toplananla­ra yemek hazırlamalarını niyahetten (ölünün üzerine yapılan ağıt gibi mekruh) sayardık.” (İbn Mâce, Cenâiz, 60; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/204.)

  Peki nasıl yapılması gerekir?

  Komşu ve dostların, ölü sâhipleri için yemek hazırlayıp onlara gön­dermeleri gerekir. Zira dost ve yakınlarının yemek yapması menduptur. Amcası oğlu Ca’fer İbn Tayyar şehid oldu­ğunda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardı:

  “Ca’fer’in ailesine yemek yapın. Çünkü onlara kendilerini yemek yapmaktan alıkoyacak bir (musibet) gelmiştir.” (Tirmîzî, cenâiz, 21; İbn Mâce, Cenâiz, 59.)

  Keder ve hüzün, yemek yemeye mâni olduğundan ötürü, ölü sâhiblerine yemek yemeleri için ısrar etmek gerekir.

  Kaynak: (Abdurrahman Ceziri, Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı- 2, Çağrı Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, 1993: 766-767.)

  Selâm ve sevgilerimizle!

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.