Saç boyamanın hükmünü dört mezhebe göre açıklar mısınız?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Saç boyamanın hükmünü dört mezhebe göre açıklar mısınız?

Cevap ( 1 )

 1. 2022-01-16T08:02:14+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek
  Bu cevap düzenlenmiştir.

  Saç boyamanın hükmüyle ilgili olarak mezheblerin detaylı görüşleri aşağıda zikredilmiştir.

  Mâlikîler dediler ki: Erkeğin ağarmış saç ve tüylerini siyaha boya­ması tenzîhen mekruhtur. Bu mekruhluk düşmanı korkutmak ve ona hey­betli görünmek gibi şer’î bir maksat olmaksızın boyama hâlinde söz konusu olur. Ama öyle bir maksatla olursa sakıncası olmaz, aksine sevaba vesile olur. Evlenmek istediği bir kadını aldatmak gibi fâsid ve kötü bir maksatla boya­mak haram olur. Saç ve sakalı, kına gibi sarı renge büründürecek boya ile boyamak mekruh olmaz. Erkeğin saç ve sakalını kına ve benzeri şeylerle bo­yaması caizdir. Zaruret olmaksızın el ve ayağa kına yakmak, erkekler için caiz değildir. Çünkü süslenmek için kına yakmak kadınlara has bir davra­nıştır. Erkeklerin kendilerini kadınlara benzetmeleri ise caiz değildir.

  Hanefîler dediler ki: Erkeğin saç ve sakalına kına yakması müste­habtır. Kadınlara benzeme durumu olduğu için, el ve ayaklarına kına yak­maları ise mekruhtur. Şer’î bir maksatla olmaksızın saçını siyaha boyaması mekruhtur. Düşmana heybetli görünmek gibi şer’î bir maksatla boyaması, övülen bir davranış olur. Kadınlara karşı süslenmek kasdıyla boyaması mek­ruhtur. Bazıları da bunun mekruh olmadığını söylemişlerdir. Ebu Yûsuf de­miştir ki: Kadınların benim için süslenmeleri nasıl ki hoşuma gidiyorsa; benim de onlar için süslenmem, onların hoşlarına gider.”

  Hanbelîler dediler ki: Saç ve sakalı kına ve benzeri safran gibi bo­yalarla boyamak sünnettir. Ama şer’î bir maksat olmaksızın siyaha boya­mak mekruhtur. Şer’î maksatla olunca mekruh olmaz. Ama kişinin evlenmek istediği kadını aldatıp (ona genç ve güzel görünmek gibi) fâsid bir maksatla siyaha boyaması haram olur.

  Şâfiîler dediler ki: Saç ve sakalı siyaha boyamak mekruhtur. Savaş ve benzeri yerlerde düşman karşısına çıkıp cengâverlik gösterisinde bulun­mak gibi şer’î bir maksatla saç ve sakalı kına ile boyamak caizdir. Din ehli­ne benzemek gibi fâsid bir maksatla boyamaksa yerilen bir davranış olur.

  Yaşlılık görünümü vermek ve bununla da ağırlanma, istediğini elde etmek, şâhidliğinin kabul edilmesi gibi, kötü amaçlarına ulaşma gibi fâsid maksatla saç ve sakalı beyaza boyamak da aynı şekilde mekruhtur. Sakalı beyaza bo­yamak mekruh olduğu gibi, ağarmış tüylerini yolmak da mekruhtur… Şafii mezhebinde erkek saçını kırmızı veya sarıya boyaması sünnettir (uygundur.)

  Kaynak: dört mezhep İlmihali / minhac

  Selâm ve sevgilerimizle!

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.