Ölüye Kuran (Yasin, Fatiha) okunur mu?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Selamünaleyküm Hocam. Ölünün arkadasından yasin ,hatim okumak cüz dağıtmak caiz mi ? Ve yapılmalı mı?

Cevap ( 1 )

 1. 2021-09-18T19:45:28+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek
  Bu cevap düzenlenmiştir.

  Aleyküm selam Kıymetli Kardeşim…

  Sorununuzun kısa cevabı olarak Okunan Kur’an-ı Kerimin sevabını ölü ve sağ olanlara hediye edebiliriz..

  sorunuzun ayrıntılı cevabını ise Ehl-i sünnet vel-cemaat itikadına göre verilecektir.

  Mu’akkal bin yasir’den (r.a) gelen bi rivayette,  Efendimiz (ﷺ) şöyle buyuruyor;

  “Ya’sin süresi kur’anı kerimin kalbidir. Her kim Allah (c.c) rızası ve ahiret saadetine ulaşmak için okursa, Allah (c.c) onu bağışlayacaktır. Ya’sin süresi mevtalarınıza (gerçek ölülerinize) okuyun” buyurmaktadır.

  Kaynak: ( hadisin kaynakları: (ebu davud:3121) (ibnu mace’ 1447) (tebarani el-kebir 20/510)

  Sahabeden Ebu Hâlid (r.a) oğluna şöyle bir istekte bulunduğu rivâyet ediliyor;

  “Ey yavrum ben öldüğüm zaman üzerime toprağı biraz tümsekli bir şekilde ört. Sonrada Bakara’nın başını ve sonunu başımın yanında oku. Zira ben Rasülullah’tan (s.a.s) böyle yapılmasını söylerken işittim.

  ”Bunu Taberânî Mu’cemi Kebiri (s:13613)’nde sahih bir isnadla rivâyet etmiştir. Hafız Heysemî Mecma’uz Zevaid’inde (s:4242) bu hadisin râvîlerini güvenilir bulduklarını söylemişlerdir.
  Bazıları ise bu hadisi şerifi mürsel hadis (tâbiînden bir râvinin, kendisiyle Hz. Peygamber arasındaki sahâbînin ismini atlayarak naklettiği hadis çeşididir) olarak saymıştır. Buna rağmen şayet mürsel hadis olduğunu kabul edersek, usulul fıkıhçılar mürsel hadisi delil olarak sayılabileceniği belirtmişlerdir.

  İmam-ı Nevevi Elezkar kitabında (s:123) ibn-u Ömer’den gelen bir rivayette şöyle rivayet ediyor”

  Kabirlerin başında bakara süresinin ilk ve son ayetlerini okumak müstehab/sevilen bir davranış olarak kabul edilmiştir.

  Ayrıca şevkani neylu-l evtar kitabında((3/25) ibnil kesir tefsirinin (3/563) sayfalarında kaynaklara bakıp daha fazla bilgi alabilirsiniz.

  Mezhepler arasındaki görüşler ise şu şekildedir. Hanefi, hanbeli ve son zaman şafii, maliki fıkıhçıların görüşlerine göre , ölünün yanında veya uzaklardan kur’anı kerim, istiğfar ve sadakaların sevapları ölmüşlere hediye edilebilir görüşündedirler. Eski zaman şafii ve hanbeli alimleri ise “kişiye ancak yaptığı amel fayda sağlar görüşünü savunarak sevabın ulaşmayacağını öne sürmüşlerdir.

  Şafii alimlerinden imamı nevevi mecmu’ (5/294)adlı eserinde, imamı kurtubi, imamı rameli minhac şerhinde; Ölü ve diriye de kur’an-ı Kerimin sevabının ulaşacağı görüşündedirler.
  Hanefi alimlerinden merğinani el hidaye adlı kitabında, elbedri-l êyni kenzud dekaik adlı eserinde, ibn-ul abidin raddul muhtar adlı eserinde bu görüştedir.

  Not; Kur’an’ı kerimin sevabı ulaşmayacağı görüşünü savunanlar genel görüşleri kur’an-ı kerim ölüye okunsun diye indirilmediğidir. Tabiki de müslüman olarak Kur’an-ı Kerimi okuyacağız, anlayacağız, yaşayacağız ve alem-i islam onunla dirilecek bi iznillah. O zaman Kur’an’ı Kerim bizlere fayda sağlayacaktır. Yoksa islamdan bi haber yaşayan bir kere dahi kur’an bana neyi emrediyor, Rabbimin kitabını okumaya çalışayım çabası içerisinde olmayan birine fayda sağlaması ancak Allah celle celaluhun takdirine bağlıdır.

  Selam ve dua ile…

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.