Tarikat Mürşidlerine (Şeyhlere) Gerek var mı?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Mürşid kimlere denilir? Dinimizde Tarikat Mürşidlerine İhtiyaç Var mıdır? İnsanlara ve insanlığa faydaları var mıdır?

Yeni Üye

Cevap ( 1 )

 1. 2021-06-14T13:26:33+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek
  Bu cevap düzenlenmiştir.

  Mürşid-i kamil, Sırat-ı Müstakimi (dosdoğru yol, yani İslam’ı) gösteren, dalaletten hidayete sevkeden kişidir. Mürşid-i kamil, tasavvufta seyr-i sülûkunu tamamlayıp, irşada ehliyetli ya da icazetli olan kişiler için kullanılan bir tabirdir. Şeyh ile aynı manaya gelir.

  Tasavvuf; tarikatın üst kimliğidir. Bundan ötürü evvela tasavvufu tanımamız gerekmektedir. Tasavvufun teşekkülünü manen Hz. Adem’e kadar dayandırmak mümkündür. Kelime manasından’da anlaşıldığı gibi tasavvuf kalbi Allaha karşı saf kılmaktır. Madem ki Kalbi Allaha karşı saf kılmayı hedefliyor tasavvuf o halde Hz. Adem’e kadar dayandırmak yanlış olmayacaktır. İslam tarihinde tasavvufu ismen zuhur etmesinin altındaki sebeb ise Müslümanların peygamber ve sahabi yaşantısından uzaklaşık, siyasi ve itikadı bölünmelerden ötürü Peygamberi yaşantısını Müslümanların arasında tekrardan iktidar edebilmek için izlenilen yol olmuştur. Nitekim Hz. Peygamber’in sohbetinde bulunanlara sahâbe, sahâbenin sohbetinde bulunanlara tâbiîn, onların sohbetinde bulunanlara tebeu’t-tâbiîn gibi unvanlar verilmiş, daha sonra dinin hükümlerine büyük bir dikkatle riayet edenlere “âbid” ve “zâhid”, zamanla ortaya çıkan bid‘atlara karşı Ehl-i sünnet seçkinlerinin her an Allah’la birlikte olma ve gafletten sakınma gayretlerine II. yüzyıldan itibaren tasavvuf denilmiştir. Tasavvufun İslam tarihindeki yerini alması bu şekilde olmuştur. Daha sonraları tasavvufu sistemsel hale getire bilmek için belli bir sistemde tarikatlarsal manevi ekoller oluşmuştur. Tarikatların hedefi İlim ve İrfanı aynı ayna Müslümanların arasında yaşatma hedefini mürid mürşid ilişkisine buluşturmuştur.

  Tarikatlar ne İlim İrfansız nede İrfan İlimsiz olur desturuyla tarihimizde şuan dahi bir çok mekanlarda kendisiyle övündüğümüz büyük şahsiyetler yetiştirmişlerdir ki ; Üniversitelerde üzerlerini yüzlerce hatta binlerce çalışmalar ve tezler hazırlanmasına rağmen hale bitirilmeyen imam gazallileri yetiştirmişlerdir, İmam Neveviler , İmam Rabbaniler, Şah-ı Hazneler ve daha niceleri.

  Cevabın fazla usandırmaması adına son olarak Tasavvuf ve tarikatlar İnsanlardaki manevi boşluğu doldurmalarına yardımcı olup mekteplerindeki zikir sistemiyle İnsanları Fena Fillah ( Allahta kaybolmaya ) makamına ulaştırma hedefinden başka bir amaç gütmemektir. Ama ne yazık ki her birimizinde çevresinde gözlemlediği Hedeften sapmış insanların iltifatı ve dünyası için belli çalışmalar yapan tarikatlar olsa da, bu yukarıda anlattığımız hizmeti yürüten ve gayesi sadece rıza İlahi olan tarikatların var olması bizim için ve tüm manevi boşluk yaşayanlar için büyük bir kıymet büyük bir umut olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim..

   

  Selâm ve sevgilerimizle!

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.