Kurbanlıkta aranan şartlar nelerdir?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Hayırlı günler hocam bi sorum olacaktı Aldığım kurbanlıkta aramam kereken şartlar nelerdir. Şafii ve hanefi mezhebinde.

Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap ( 1 )

 1. 2021-07-18T21:16:04+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek
  Bu cevap düzenlenmiştir.

  Kıymetli kardeşim!

  Kesilecek kurbanlıkta aranan şartlar:
  Kurbanlık hayvanın sağlam/sağlıklı olması gerekiyor.

  Hanefi mezhebinde ;

  Kör, şaşı, sıska, topal (topal hayvan ;mezbahaneye kadar yürümeye gücü olmayan hayvan) ancak 3 ayağı sağlam olup dördüncü ayağınında desteği ile yürüyebiliyorsa bu hayvan kurbanlık olur.
  Kulağı ve kuyruğunun üçte birinden fazlası kesik hayvan kurban olamaz.
  Ön kesici dişleri olmayan hayvan kurban olamaz. Ancak genel dişlerinin çoğu duruyorsa caizdir.
  Yaratılışında kulağı olmayıp sağır olan hayvan kurban olamaz.
  Meme uçları kesik olan hayvan kurban olamaz.
  Süt vermeyen hayvan kurban olamaz.
  Yaratılışı itibariyle boynuzları olmayan hayvan kurban olabilir.
  Boynuzundan bir kısım kırılan hayvan kurban olabilir.Ancak boynuz kökünden kırılıp etinden eksiltmiş ise bu hayvan kurban olamaz.
  Delirmiş hayvan kurban olamaz. Ancak Eğer ki bu otlanmasına engel değilse kurban olabilir.
  Uyuz olan hayvan kurban olmaz. Ancak hayvan dolgunsa kilosuna zarar vermiyorsa olabilir.
  Bir  yaşından küçük olan koyun ve keçi kurban olamaz. Ancak koyun 6 ayını doldurup yetişkinler kadar eti dolgun olan hayvan kurban olabilir.( Ayrıca bu 6 ayını dolduran hayvanı yetişkinler/bir yaşını dolduranlar, arasına koyduğumuz zaman ayırt edilememesi lazımdır.)
  Ancak her halükarda keçinin 1 yaşını doldurup iki yaşına girmesi şarttır.
  Kurban edilecek manda ve ineğin ancak 2 yaşını doldurup 3 yaşına girdiği zaman kurban olabilirler.
  Devenin kurban edilebilmesi için 5 yaşını doldurup 6 yaşına girmesi gerekiyor.
  Koyun ve keçi 1 kişi ancak kesebilir. Deve ve ineklerde 7 kişi ortak olup kesebilir.

  Şafii mezhebinde ise;

  Kurban edilecek hayvanın sağlıklı olması şarttır. Etini, yağını veya herhangi yenilen bir parçasını eksilten bir ayıbı/kusur olduğu zaman bu hayvan kurban edilemez
  Körlüğü ve şaşılığı belli olan hayvan kurban olmaz (göz ışığına dikkat edilir.) Aşırı şekilde iki gözünden birine perde İnen hayvan kurban olmaz. Ancak bu az ise zarar vermez kurban olabilir.Otlanmasında yemesine zarar vermeyen görüşü zayıf/gözü iyi görmeyen  hayvan kurban olabilir.
  Topallığı belli olan hayvan kurban olamaz. (Topal hayvan ;Otlaklıkta kendi emsallerinden geri kalan hayvan.)
  Açık bir şekilde hasta olan( gelişimine zarar veren dolgunluğuna zarar veren hastalık) hayvan kurban olamaz.Az bir hastalığı varsa bu ona zarar vermez kurban olabilir.
  Sıska ve  zayıf olan hayvan kurban edilemez
  Uyuz olan hayvan kurban olmaz.
  Kulağının bir parçası veyahut hepsi kesik olan hayvan kurban olamaz.
  Kuyruğu kesilmiş hayvan kurban olamaz.Ancak yaratılış itibariyle kuyruksuz Doğan hayvan kurban olabilir. Aynı şekilde yaratılış itibariyle kuyruğu ve memesi olmayan hayvan kurban olabilir ancak Kulaksız Doğan hayvan kurban olamaz.
  Kulağı yarılmış ve kulağından bir parça kesilmeyecek şekilde delinmiş hayvan kurban olabilir.
  Boynuzu kökten kırılıp ve etini eksilten hayvan kurban olamaz. Ancak boynuzun ortasından kırılırsa kurban olabilir. Yaratılış itibariyle boynuzsuz Doğan hayvan kurban olabilir dişlerinin çoğu kırık olan hayvan kurban olamaz Ancak bu durum az olup otlanmasına yemesine zarar vermiyorsa kurban edilebilinir
  1 yaşını doldurup 2 yaşına giren koyun kurban edilebilinir.
  Keçinin ise tam olarak 2 yıl doldurması gerekiyor. inek ve mandalarda 2 yaşını doldurup 3 yaşına girmeleri develerde ise 5 yaşını doldurmaları gerekiyor
  (Kaynak : El-fıkhu alel mezhebul arba,C/2,S:168-169)

  Selam ve dua ile…

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.