Kuran-ı kerim üzerine yemin edilir mi? Geçerli ise bunun kefareti nedir? Yemini bozmadan kefaret verebilir miyim?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Kuran üzerine yemin etmek geçerli  sayılır mı? bunun kefareti nedir? Yemini bozmadan kefaret verebilir miyim?

Cevap ( 1 )

 1. 2021-07-01T06:08:00+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek

  Kıymetli Kardeşim!

  SORUNUZUNKISA CEVABI;

  Mushaf(kur’anı kerim) üzerine yemin etmek şafii, hanefi, maliki ve henbeli mezheplerine göre, yapılan yemin geçerli olur. Yapılan yemini yerine getirmeniz gerekir, yerine getirmeseniz bundan dolayı kafaret vermeniz gerekir.

  SORUNUZUN AYRINTILI CEVABI;

  Mushaf(kur’anı kerim) üzerine yemin etmek şafii, maliki ve henbeli mezheplerine göre, yapılan yemin geçerli olur. Hanefi mezhebinde de durum aynıdır. Hanefi fukahalarında kemal bin humam ve ‘Ayni’nin tercih ettiği görüş bu şekildedir. Ayrıca ‘ayni(ALLAH ondan razı olsun) “bir insan elini mushafın üzerine koyup ‘bu kitap hakkı için’ diye yemin ederse yemininin geçerli olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca mushafa, kur’ana ve ALLAH’ın kelamına şeklinde yapılan yeminlerde geçerlidir.

  Yapılan Yeminin yerine getirilmesi lazım, Şayet yerine getirilmez ise kefaret vermek gerekir.

  Yemin keffareti;
  Rabbim buyuruyor;
  Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin keffareti, ailenize yedirdiğinizin orta hâllisinden on yoksulu doyurmak, yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim (bu imkânı) bulamazsa, onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah, size âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz“.
  (Maide,89.ayet)

  Hanefi ve şafii  mezhebinde ; aşağıdaki seçeneklerden dilediğini yapar;
  1. Müslüman bir köleyi azat etmek
  2. On fakiri giydirmek,veya on fakiri duyuracak
  3. Üç gün oruç tutacak;hanefi mezhebinde;on fakiri giydirme veya doyurma imkanı olan kişi , üç gün oruç tutarak kefaretini ödeyemez. Ançak malı olmayacak ki üç gün oruç tutsun.
  *Not;yemin kefareti için tutulan üç günlük oruçun hanefi mezhebine göre üç gün üst üste(ard arda) olması şarttır.
  Şafii mezhebinde ise üst üste olması şart değildir.

  Yeminden Dönmeden Keffaret Verilmesi:

  Kişi yaptığı yeminden dönmek isterse şayet,önce yeminden dönsün sonra kefaretini ödesin.
  Yeminden dönmeden evvel keffaretini verip sonra yeminden dönmekle, yeminin keffareti verilmiş olmaz: Zira Hz. Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur:
  Kim bir şey için yemin ettikten sonra o şeyin aksini yapmayı daha uygun görürse; daha iyi olan şeyi yapsın da, yemininden dolayı keffaret versin ” Başka bir rivayette ise; “…daha iyi olan şeyi yapsın, sonra da keffaretini ödesin.”buyurulmaktadır.
  Bu bir emirdir, vâciblik ifade eder. Yeminden dönmeden keffaret Ödemek vâcib olmaz.
  Ya da şöyle diyebiliriz: Bir kimse yeminden dönerse, dinin bir emri olarak keffaret ödemesi vâcib olur. Çünkü keffaret, örten şeydir. Bu da bir günahtan ve suçtan dolayı olur.

  ( Kaynak: İmamı serah-si c8.s144,(El-ihtiyar.c/4.s/63. Eddurrul muhtar c/3s:713.Muğni muhtac,c/4s:321)

  Selam ve dua ile

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.