Cuma günü yolculuğa çıkmak caiz mi?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Cuma günü yolculuğa çıkmak caiz değildir diyorlar. Dört mezhebe göre açıklar mısınız?

Cevap ( 1 )

 1. 2021-11-26T22:50:05+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek

  Cuma günü yolculuğa çıkmak, bütün mezheplere göre caiz değil­dir. Mezheplerin bu hükme ilişkin detaylı görüşleri aşağıda ayrı ayrı ele alacağız…

  Hanefiler bu konu hakkında şöyle diyorlar; Cuma günü, Cumanın birinci ezanı okunduktan, Cuma namazı kılınıncaya kadar şehirden çıkmak, sahîh olan gö­rüşe göre mekruh olur. Ama zevalden önce şehirden çıkmak mekruh de­ğildir. Malikiler de şöyle diyorlar. Yoldayken Cuma namazına ulaşamayacak olan kişinin, Cuma günü fecir doğduktan sonra sefere çıkması mekruh­tur. Ulaşabilecek olan kişinin, fecirden önce veya sonra yola çıkması ca­izdir. Zevalden sonra yola çıkmak, Cuma ezanından önce bile olsa ha­ramdır. Ancak yol arkadaşım kaçırıp da, yalnız başına kaldığı takdirde canına veya malına zarar gelmesinden korkmak gibi bir zaruretten dolayı sefere çıkmak haram olmaz. Yolda Cuma namazına kavuşabileceğini bi­len kişinin, her iki durumda da Cuma günü yolculuğa çıkması haram olmaz.

  Şafiiler dediler ki: Cuma namazı kendisine vâcib olan kimsenin Cuma günü fecirden sonra sefere çıkması haramdır. Ancak yolda Cuma namazına kavuşabileceğini zanneden veya vakti daralıp da ulaşamamak­tan korktuğu hac yolculuğu gibi vâcib bir sefere çıkan, ya da yalnız kal­maktan korkmak gibi bir zarureti olan kimsenin fecirden sonra yola çık­ması haram olmaz. Ama yalnızca yol arkadaşlarından ayrılarak tek başı­na yolculuk etmeme isteği, fecirden sonra yola çıkmayı mubah kılmaz. Fecirden önce sefere çıkmak ise mekruh değildir.

  Son olarak Hanbelilere gelince; Kendisine Cuma namazı vâcib olan kim­senin Cuma günü zevalden sonra yolculuğa çıkması haramdır. Ancak mu­bah maksatlı bir yolculukta arkadaşlarından geri kalma durumu nedeniy­le zarara mâruz kalacak olursa, zevalden sonra dahi yola çıkması mubah olur. Zevalden önce yola çıkmak ise mekruhtur. Mezkûr sefer, yolda Cu­ma namazı kılınamadığı takdirde mekruh veya haram olur. Kılınabildiği takdirde mubah olur.

  Kaynak: Abdurrahman Ceziri, Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı- 2, Çağrı Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, 1993: 566-567.

  Selâm ve sevgilerimizle!

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.