Birden Fazla Ölüyü Aynı Mezara Defnetmek caiz mi?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Birden fazla ölüyü aynı mezara defnetmek caiz mi? Dört mezhebe göre açıklar mısınız?

Cevap ( 1 )

 1. 2021-12-20T13:36:44+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek

  Birden fazla ölüyü aynı mezara defnetmek hakkında mezheplerin farklı görüşleri vardır.

  Hanefîler: İhtiyaç anında birden fazla ölüyü aynı mezara def­netmenin caiz, aksi takdirde mekruh olacağını söylemişlerdir.

  Malikiler dediler ki: Mezarlıkların dar olması gibi bir zaruretten dolayı birden fazla ölüyü aynı mezarda bir araya gömmek, müteaddit defalar birden fazla defin yapılsa bile, caiz olur. Meselâ bir defin yapıp kapandıktan sonra başka bir defin için mezarı açmak câiz olur. Zaruret olmaksızın birden fazla ölüyü ayrı ayrı vakitlerde aynı mezara defnetmek haram, aynı vakitte gömmek ise mekruh olur.

  Şafiî ve Hanbeliler dediler ki: Ölülerin çokluğu, değişikliğe uğ­ramalarından korkulması, (ayrı mezarlar kazmak nedeniyle) hayattaki kim­seler için meşakkatin sözkonusu olması gibi zorunluluklar nedeniyle bir­den fazla ölüyü aynı mezara defnetmek caizdir. Zorunluk olmadan bunu yapmak haram olur.

  Böyle bir durumla karşılaşıldığında, ölülerin en faziletlisi kıble yönüne doğru mezara yerleşti­rilir Ondan sonrakiler de fazilet s.rasmda göre aynı mezara yerleş iri­lirler. Büyük küçüğe; erkek, kadına nisbetle öncelik hakkına sahip olur. Her iki ölü arasına toprak fasılası konulması menduptur. İki ölü arasın­da sadece kefen fasılasının bulunması yeterli olmaz. Ölü, mezarında çürümüş toprak haline geldikten sonra mezarını açmak, üzerine ekin ekmek bina ve benzeri şeyler yapmak ittifakla caizdir. Malıkiler ise buna muhaliftirler.

   

  Malikiler dediler ki: Ölü çürür ve elle tutulur bir parçası kal­mazsa, ikinci defin için mezarı açmak, bu mezarın üzerinde yürümek caiz olur. Ama üzerine ekin ekmek veya bina yapmak caiz olmaz. Çünkü sırf defin nedeniyle bu toprak parçası diğer tasarruflara kapalı olur. Yalnızca defin yapılabilir. İçinde ölünün parçası kalmış olsun olmasın hüküm değişmez…

  Kaynak; Abdurrahman Ceziri, Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı- 2, Çağrı Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, 1993: 764-765.

  Selâm ve sevgilerimizle!

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.